อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 12 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายสัญชัย ภักดีโชติชวลิต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปากท่อ นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ สรรพากรเขตพื้นที่อำเภอปากท่อ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนตำบลทุ่งหลวง ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ เพื่อตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาความเป็นอยู่และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ครัวเรือนเป้าหมายการปฏิบัติการแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และความเป็นอยู่ พร้อมกับได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จำนวน 7 ครัวเรือน

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 12 times, 1 visits today)