อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียน มอบสังกะสีและวัสดุซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 11 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบสังกะสีและวัสดุซ่อมแซมบ้าน ซึ่งได้รับการบริจาคจากพระครูสุนทร สารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทราราม ต. อ่างหิน อ.ปากท่อ ให้บ้านนายสมพงษ์ แก้วตุ้ม ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นครัวเรื่อนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 อำเภอปากท่อ พร้อมกับได้ร่วมกับสมาชิกในครัวเรือนและผู้นำชุมชน รื้อวัสดุบ้านเก่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงบ้านหลังใหม่ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ต่อไป

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 11 times, 1 visits today)