อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เร่งดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ให้ได้รับการเพิ่มชื่อและมีบัตรประจำตัวประชาชน

เข้าชม 35 ครั้ง

📣📣Paktho News Statio📣📣

📢 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายสัญชัย ภักดีโชติชวลิต ปลัดอำเภออาวุโส นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ นายเจริญ ประวีณไว เกษตรอำเภอปากท่อ นายเศรษฐพร เอกพจน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอปากท่อ นายสุวัฒน์ ชลธารานที นายก อบต.อ่างหิน นายประเทือง หมื่นชำนาญ กำนันตำบลอ่างหิน นายบอย พิจิตร ผญบ.ม.6 ต.อ่างหิน และเจ้าหน้าที่อส. ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ครัวเรือนนายสมพงษ์ แก้วตุ้ม ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่มีบุตร 3 คน ไม่ได้แจ้งเกิดไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โดยเฉพาะบุตรสาวคนสุดท้องกำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน จึงได้ออกสืบสวน สอบสวน บริการรับคำร้อง จัดทำเอกสารเชิงรุก ลดขั้นตอน ลดเวลาข้อมูล แล้วจัดประชาคมรับรองข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
จากนั้น เวลา 15.30 น. ได้ให้การต้อนรับพันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหวิทยาการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมานะ งามเนตร ผอ.สปฝส. และเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ประสานขอลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ครัวเรือนรายนายสมพงษ์ แก้วตุ้ม ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นี้ด้วย
เพื่อให้บริการตรวจสอบประวัติและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) แก่บุตรสาวคนเล็กที่ตั้งครรภ์ส่วนบุตรอีก 2 คน มีหลักฐานจากโรงพยาบาล
เพื่อเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆในฐานะพลเมืองไทยได้รวดเร็วขึ้น
จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกต้นกาแฟ 3 ต้น กาแฟพันธุ์โรบัสต้า บริเวณหน้าบ้านเพื่อเป็นที่ระลึก ในการจะเป็นคนไทยที่มีหลักฐานสมบูรณ์ และเป็นแนวทางในการสร้างรายได้รวมทั้ง เกษตรอำเภอ ได้แนะนำการพัฒนาอาชีพการเกษตรการปลูกทุเรียน การเปลี่ยนยอดมะม่วงพันธุ์ดี และไม้ผล พืชผักต่างๆ
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอปากท่อ ได้ตรวจสอบที่ดินบ้านเป็นที่ดินชายภูเขา เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่ง ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ซึ่งจะหาแนวออกที่เหมาะสมต่อไป
ตลอดจน ได้มอบข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ผัก และตุ๊กตา แก่ครัวเรือนนี้ เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งหลังจากนี้ อำเภอปากท่อ จะรวบรวมรายละเอียดเพิ่มชื่อบุตรทั้ง 3 คนในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 35 times, 1 visits today)