พช.ปากพะยูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วัดปากพะยูน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน โดยมีกิจกรรมการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดขยะ ตัดหญ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน ๘๔ คน

(Visited 3 times, 1 visits today)