ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง และ ทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง

(Visited 14 times, 1 visits today)