โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์  นวลพลับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง โดยมีตัวแทนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน

(Visited 8 times, 1 visits today)