ร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี และนายจิระศักดิ์  นวลพลับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านเปี๊ยะหัวเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน , โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนสวยด้วยสวนผัก, โครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข และโครงการครัวเรือนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน

(Visited 7 times, 1 visits today)