ส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

วันนี้ 21 มกราคม 2564 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี และ นายจิระศักดิ์  นวลพลับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ร่วมประชุมส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกล้วยทอดมาหานคร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 8 times, 1 visits today)