ประสานงานการดำเนินกิจกรรมวันผู้นำ อช.

วันนี้ 20 มกราคม 2564 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัสตรา  แก้วคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวสารภี  จันทร์ศรีนวล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง พร้อมด้วย นายพรเทพ  เซ่งรักษา รองประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง และ นางวาสนา  คงไสยะ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกันประสานการดำเนินกิจกรรมวันผู้นำ อช. ณ วัดเกาะรุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 8 times, 1 visits today)