ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ผู้นำ อช.

วันนี้ 18 มกราคม 2564 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง พร้อมด้วย นางสาวสุภัสตรา  แก้วคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช.อำเภอปากพนัง ในการจัดกิจกรรมวันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง

(Visited 3 times, 1 visits today)