แนะนำการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง มอบหมายให้ นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี และ นายจิรศักดิ์  นวลพลับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ออกให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านบางมะขาม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 8 times, 1 visits today)