ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืชคลองบางอิฐ-บางไทร

วันนี้ 12 มกราคม 2564 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นางสาวสารภี  จันทร์ศรีนวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวสุภัสตรา  แก้วคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืชบริเวณลำคลองบางอิฐ – บางไทร หมู่ที่ 10 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย กำนันตำบลคลองกระบือ นายคฑายุทธ์  สุทธิรักษ์ และจิตอาสาประมาณ 30 คน

(Visited 3 times, 1 visits today)