ติดตามผลการดำเนินงาน กข.คจ.

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ออกติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคดเนิน หมู่ที่ 14 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 4 times, 1 visits today)