การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ออกติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ก.คจ.) บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 3 times, 1 visits today)