หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


> บ้านคลองศาลากุล หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
> บ้านศาลากุล หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
> บ้านคลองสระน้ำอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
> บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
> บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
> บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี

(Visited 114 times, 1 visits today)