ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้นำชุมชนในตำบลเกาะเกร็ดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวาย พระเดชพระคุณ พระราชญาณมงคล

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด โดย น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 2 กิจกรรม

[...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

[...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ ติดตามการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มลัดดาบาติก ผู้ผลิตผ้าบาติกมัดย้อม “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยให้คำแนะนำการผลิต ผ้าบาติกมัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าฯ และกระเป๋าผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าฯ

[...]

อ่านต่อ

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาปรับปรุงสวนสมุนไพร

[...]

อ่านต่อ