เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมปฏิบัติการตามแผน 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นางสาวนิรัตน์  เกื้อเส้ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปากเ [...]

อ่านต่อ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ ร่วมโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายพิเชษฐ  คำมา  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำ [...]

อ่านต่อ