สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศูนย์ CBTx บ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ ม.๓ ต.คลองพระอุดม

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม และวันดินโลก : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Great Food form Good Soil : Soil Nutrition Awareness Week)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายภิรมย์ ชุมนุม [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร” ภายหลังน้ำท่วม ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด รวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปร่วมในงานกาชาด ปี ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเจตน์ บุณยภ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ดร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านคลองบางภูมิ หมู่ที่ ๔ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒน [...]

อ่านต่อ