สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านคลองนาป่า ม.๑ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านบางพลับใหญ่ ม.๒ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ผนึกกำลังทีมคู่หู คู่คิด รวมกำลังปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลบาล : ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ณ บ้านศาลากุล ม.๓ ต.เกาะเกร็ด

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ร่วมใจท้องถิ่นปลูก ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ พรรษา” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ทำน้ำยาล้างจาน/น้ำยาซักผ้า ณ บ้านวัดบางจาก ม.๑ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเยาวนิจ กลั่น [...]

อ่านต่อ

อ.ปากเกร็ด บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดและศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล ต.บางพลับ ตามแนวทาง ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ