ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดฉิมพลีสุทธาวาส

วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ