ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ