อำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม และวันดินโลก : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Great Food form Good Soil : Soil Nutrition Awareness Week)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายภิรมย์ ชุมนุม [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร” ภายหลังน้ำท่วม ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด รวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปร่วมในงานกาชาด ปี ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเจตน์ บุณยภ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ดร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านคลองบางภูมิ หมู่ที่ ๔ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒน [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) นางสาวเยาวนิจ กลั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแหลมเหนือ ประสานธนาคารออมสิน ภาค ๕ ดำเนินกิจกรรมออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ม.๕ ต.บางตะไนย์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๑.๐๐ น.) นางสาวเยาวนิจ  กล [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ CBTx มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ