อ.ปากเกร็ด บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดและศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล ต.บางพลับ ตามแนวทาง ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

#อำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ตามโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

พช.ปากเกร็ด เดินหน้าขจัดความยากจนฯ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย TPMAP ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนน [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลบางตะไนย์ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นายอภิชัย อร่าม [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ดบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล แห่งที่ ๖ ณ วัดบางบัวทอง ม.๓ บ้านคลองขวาง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕   นายสมยศ วิชากร นายอำเภอป [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดสาลีโขภิตาราม บ้านระแหง ม.๓ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ