มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]
อ่านเพิ่มเติม