อำเภอปากเกร็ดร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ด นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๑ ราย ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการชุมชนและกลุ่มอาชีพ

ในการนี้  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์วิถีชุมชน จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี ภายในงาน OTOP NONTHABURI New Beginnings ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ ๙ -๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(Visited 13 times, 1 visits today)