สพอ.ปากเกร็ดร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านคลองบางภูมิ หมู่ที่ ๔ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมาย นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านคลองบางภูมิ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ รักษาการนายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม สามารถรวมยอดเงินได้เป็นจำนวน ๑๒,๓๕๐ บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)