สพอ.ปากเกร็ด ประชุมวางแผนปฏิบัติการโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการประชุมวางแผนปฏิบัติการโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๕ ราย นางพิศ มากเพ็ชร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ตามระบบ TPMAP โดยได้ร่วมกันวางแผน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ พร้อมกำหนดระยะเวลาที่ควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

(Visited 14 times, 1 visits today)