สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) นางสาวเยาวนิจ  กล [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) นางสาวเยาวนิจ กลั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแหลมเหนือ ประสานธนาคารออมสิน ภาค ๕ ดำเนินกิจกรรมออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ม.๕ ต.บางตะไนย์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๑.๐๐ น.) นางสาวเยาวนิจ  กล [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ CBTx มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ