#อำเภอปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ฯลฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ สร้างยิ้มชุมชน Give it A Try. Smile Together” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย (ลดทุกข์ สุขเพิ่มขึ้น) ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมเสวนา การนำเสนอวิดีทัศน์การดำเนินงานฯ กิจกรรมปักธงประกาศความสำเร็จฯ

ในส่วนของอำเภอปากเกร็ดมี นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ในการนี้  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ที่ผ่านมาของอำเภอปากเกร็ด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (กล้วยฉาบ น้ำยาล้างจาน สบู่ฟักข้าว) ซึ่งมีครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ ของตำบลบางตะไนย์ จำนวน ๔ ครัวเรือน เข้าร่วมการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพภายในกลุ่ม

(Visited 32 times, 1 visits today)