สพอ.ปากเกร็ดร่วมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปส.) ของ กอ.รมน.จ.นนทบุรี ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปส.) ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางพลับ โดย พอ.บำรุง วิชาทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุเจตน์  บุณยภักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด และหน่วยงานราชการเข้าร่วมการดำเนินโครงการฯ

ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

(Visited 29 times, 1 visits today)