อำเภอปากเกร็ด รับมอบเงินขวัญถุงฯ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

ในการนี้ อำเภอปากเกร็ด มีบ้านน้อยหมู่ที่ ๒ ตำบลบางตะไนย์ และบ้านระแหง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ ได้เข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานฯในครี้งนี้

(Visited 10 times, 1 visits today)