สพอ.ปากเกร็ด รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ณ งาน CD Day กรมการพัฒนาชุมชน (วันที่ ๒)

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลฯ ในงานวันพัฒนาชุมชน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑ (CD DAY 2022) วาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.

(Visited 12 times, 1 visits today)