บ้านแหลมเหนือ หมู่ ๕ อำเภอปากเกร็ด รับโล่รางวัลพระราชทานฯ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ณ งาน CD Day กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด โดยบ้านแหลมเหนือ หมู่ ๕ ตำบลบางตะไนย์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีนายพิเชษฐ คำมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่๕ บ้านแหลมเหนือ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลฯ ในงานวันพัฒนาชุมชน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑ (CD DAY 2022) วาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.

ในการนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

(Visited 16 times, 1 visits today)