สพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๓๐น.) นางสาวเยาวนิจ กลั [...]

อ่านต่อ

#อำเภอปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) นายสุจินต์ ไชยชุ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ดร่วมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปส.) ของ กอ.รมน.จ.นนทบุรี ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาควา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ณ งาน CD Day กรมการพัฒนาชุมชน (วันที่ ๒)

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน [...]

อ่านต่อ

บ้านแหลมเหนือ หมู่ ๕ อำเภอปากเกร็ด รับโล่รางวัลพระราชทานฯ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ณ งาน CD Day กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าก [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด รับมอบเงินขวัญถุงฯ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชกา [...]

อ่านต่อ