สพอ.ปากเกร็ด ร่วมโครงการ “จิตอาสาร่วมใจ ต้านภัยโรคติดต่อ” พร้อมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เฟ้นหาสมาชิกหน้าใหม่”

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด/ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านแหลม ม.๔ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการนำเสนอและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอปากเกร็ด ณ งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านคลองนาป่า ม.๑ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านบางพลับใหญ่ ม.๒ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ