#อำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ตามโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

พช.ปากเกร็ด เดินหน้าขจัดความยากจนฯ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย TPMAP ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนน [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นางสาวเยาวนิจ  กล [...]

อ่านต่อ