อำเภอปากเกร็ดบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอ้อมเกร็ด แห่งสุดท้ายของอำเภอปากเกร็ด ณ วัดสิงห์ทอง ม.๒ บ้านวัดสิงห์ทอง ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมยศ วิชากร นา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลบางตะไนย์ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นายอภิชัย อร่าม [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ดบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล แห่งที่ ๖ ณ วัดบางบัวทอง ม.๓ บ้านคลองขวาง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕   นายสมยศ วิชากร นายอำเภอป [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดสาลีโขภิตาราม บ้านระแหง ม.๓ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ดบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล แห่งที่ ๕ ณ ที่ทำการกำนัน ต.คลองพระอุดม ม.๒ บ้านลำภูลาย ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บ้านบางพลับ ม.๔ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายทศพล เผื่อนอุ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดท่าอิฐ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลโทวรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บัญชาการห [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒน [...]

อ่านต่อ