สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมู่ ๔ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ม [...]

อ่านต่อ

ปากเกร็ดระดมความร่วมมือ ภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล ณ วัดเตย บ้านตำหนัก ม.๓ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ม [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าสนับสนุนโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีสู่ผลิตภัณฑ์และใช้พลังสตรีร่วมขจัดความยากจนในพื้นที่ ณ บ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด สนับสนุน ติดตามการดำเนินงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ (๗ วันอันตราย)

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่วิถีพอเพียง แก่กลุ่มสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ณ ชุมชนประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ