สพอ.ปากเกร็ด ผนึกกำลังทีมคู่หู คู่คิด รวมกำลังปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ณ บ้านศาลากุล ม.๓ ตำบลเกาะเกร็ด

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอปากเกร็ด ณ วัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมโครงการของ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พั [...]

อ่านต่อ

ศพช.นครนายก ร่วมกับ สพจ.นนทบุรี และสพอ.ปากเกร็ด จัดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกลุ่มเป้าหมาย TPMAP ของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๒ ราย

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   ทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ประชุมทีมงานประจำเดือน พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงาน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พั [...]

อ่านต่อ

ทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด และ ทีมสตรีฯ สพจ. นนทบุรี ลงพื้นที่ปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มสตรี ต.ท่าอิฐ และต.เกาะเกร็ด ๑๘ โครงการ ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.๘ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ดดำเนินการขยายผลเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ณ บ้านคุ้งน้ำวน ม.๑ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพอ.ปากเกร็ดดำเนินการขยายผลเม [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร [...]

อ่านต่อ

ทีมงานสพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอภิชัย อร่ามศรี  รองผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ