สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงฯ จำนวน ๔ ราย กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากเกร็ด ณ ศูนย์ CBTx กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมาย นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงฯ ณ ศูนย์ CBTx กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ในการนี้มีฝ่ายป้องกันอำเภอปากเกร็ด นายถลอง ขำสา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี  นายณรงค์ จีนสิน ประธานศูนย์ CTBx และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากเกร็ด โดยเป็นการดำเนินการภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะทำการตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงฯ ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายรับการตรวจจำนวน ๔ ราย ผลการตรวจคือผ่านทุกราย

(Visited 4 times, 1 visits today)