สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของอำเภอปากเกร็ด ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย ส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอปากเกร็ด ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบางน้อย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดใหญ่สว่างอารมณ์ และถนนโยธาธิการ เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด กำจัดวัชพืช กำจัดขยะ ฯลฯ

ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้นางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาววรรณพร แดนโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย

(Visited 24 times, 1 visits today)