สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของ สพจ.นนทบุรี โดยมี รองผวจ.นนทบุรี เป็นประธาน ณ วัดโตนด ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชกา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมมอบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ของอำเภอปากเกร็ด

     นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ม [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการโดย กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงฯ จำนวน ๔ ราย กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากเกร็ด ณ ศูนย์ CBTx กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของอำเภอปากเกร็ด ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย ส่วนราชการทุก [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมส่งมอบวัสดุสำหรับประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของอำเภอปากเกร็ด จำนวน ๔ ราย

  นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานการดำเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอปากเกร็ด (OTOP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารับรองผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มาลงทะเบียนไว้กับสำนักงานฯ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ป [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด จัดประชุมดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ป [...]

อ่านต่อ