ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคม เพื่อดำเนินการฝึกภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน โดยมีการใช้แผนที่เดินดิน และเทคนิค SWOT เพื่อค้นหาความต้องการ ของชุมชน ณ พื้นที่ครัวเรือน โคก หนอง นา

วันที่ 23 กันยายน 2564
นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรพี่เลี้ยง) พร้อมด้วยนางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พาพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 118 นางสาววรรณพร แดนโคกสูง ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคม เพื่อดำเนินการฝึกภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน โดยมีการใช้แผนที่เดินดิน และเทคนิค SWOT เพื่อค้นหาความต้องการ ของชุมชน ณ พื้นที่ครัวเรือน โคก หนอง นา แปลงนายประจวบ เอี่ยมโสต หมู่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน ต.บางพลับ โดยมี นายพสิทฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนัน ต.บางพลับ นายประจวบ เอี่ยมโสต เจ้าของครัวเรือนฯ นางศิริ กูบฉิม ผู้นำอช. และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ ต่อมา ได้ลงพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา แปลงนายเยื้อน แสงงาม หมู่ 12 บ้านลำโพ ต.คลองข่อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

(Visited 3 times, 1 visits today)