ดำเนินการกิจกรรมเพื่อเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ปี 2564 ต่อยอดการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร(รอบ2)

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้นำชุมชนในตำบลเกาะเกร็ดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวาย พระเดชพระคุณ พระราชญาณมงคล

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด โดย น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 2 กิจกรรม

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

[...]
อ่านเพิ่มเติม