วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย        น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ ติดตามการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มลัดดาบาติก ผู้ผลิตผ้าบาติกมัดย้อม ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยให้คำแนะนำการผลิต ผ้าบาติกมัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าฯ และกระเป๋าผ้า    บาติกลายขอเจ้าฟ้าฯ ให้หลากหลายสีสัน ตามใจผู้ซื้อมีทางเลือก      ทั้งลายดั้งเดิม(บล็อกไม้) และลายใหม่ (บล็อกโลหะ) รวมถึงการจับคู่  ผ้าชิ้นกับประเป๋าสุภาพสตรี ณ กลุ่มลัดดาบาติก ม.3 ต.เกาะเกร็ด      อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง และรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ ติดตามการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มลัดดาบาติก ผู้ผลิตผ้าบาติกมัดย้อม “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยให้คำแนะนำการผลิต ผ้าบาติกมัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าฯ และกระเป๋าผ้า บาติกลายขอเจ้าฟ้าฯ ให้หลากหลายสีสัน ตามใจผู้ซื้อมีทางเลือก ทั้งลายดั้งเดิม(บล็อกไม้) และลายใหม่ (บล็อกโลหะ) รวมถึงการจับคู่ ผ้าชิ้นกับประเป๋าสุภาพสตรี ณ กลุ่มลัดดาบาติก ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง และรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 11 times, 1 visits today)