โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาปรับปรุงสวนสมุนไพร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาปรับปรุงสวนสมุนไพร โดยร่วมกับ นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนัน ต.บางพลับ นางศิริ กูบฉิม ผู้นำ อช. และ นายประจวบ เอี่ยมโสต เจ้าของแปลง ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ต้นกะชาย ในพื้นที่แปลง ปลูกต้นตะไคร้ ต้นหอม ต้นกล้วย และพืชผักสวนครัวอื่นๆ กว่า 10 ชนิด บริเวณตระพักบน ณ ครัวเรือนต้นแบบ บ้านคุ้งน้ำวน ม.1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้งนี้มีมาตรการเว้นระยะห่างในการดำเนินการและรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 10 times, 1 visits today)