การประชุมโครงการหมู่บ้้านต้นกล้ากองทุนแม่แผ่นดิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาการ
น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ
นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ดำเนินการลงพื้นที่จัดประชุมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยเชิญทีมวิทยากรสานฝันใต้ฟ้านนท์มาให้ความรู้เรื่องกองทุนแม่แผ่นดิน และได้จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ วัดตำหนักเหนือ หมู่ที่2 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ในการประชุมมีมาตรการเว้นระยะห่างในการประชุม มีจุดคัดกรอง เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 8 times, 1 visits today)