ลงพื้นที่ ติดตามการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มลัดดาบาติก ผู้ผลิตผ้าบาติกมัดย้อม “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยให้คำแนะนำการผลิต ผ้าบาติกมัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าฯ และกระเป๋าผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าฯ

[...]

อ่านต่อ

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาปรับปรุงสวนสมุนไพร

[...]

อ่านต่อ

ติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่น [...]

อ่านต่อ