ทำสัญญากองทุนกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินหมุนเวียน (ณ วัดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.่ นางวชิรพ [...]

อ่านต่อ