มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงาน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ ม.1 ,ม.2 ต.เกาะเกร็ด และม. 11 ต.คลองข่อย เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “มท.สร้างสุข (Happy Creation)” ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จากจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ซึ่งทุนที่เหลือจะทยอยมอบในโอกาสต่อไปโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

(Visited 88 times, 1 visits today)