ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลู [...]

อ่านต่อ