ปรับปรุงสวนผักบ้านพักนายอำเภอปากเกร็ด ขยายผลการดำเนินงาน”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (รอบ2)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมยศ วิชากรนายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสาวญาณิศา  ศรีโคตร ปลัดอาวุโส นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด กศน.อ.ปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ สพอ.ปากเกร็ด ผู้นำ อช.อำเภอปากเกร็ด สมาชิก อส. และทีมงานตำบลบูรณาการ ได้ดำเนินการปรับปรุงสวนผักบ้านพักนายอำเภอปากเกร็ด เป็นการขยายผลการดำเนินงาน”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (รอบ2) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในวันนี้ นอกจากการปรับปรุงและปลูกพันธุ์เพิ่มเติม จากเดิม 10 ชนิดเป็น 20 ชนิด แล้ว ส่วนที่ขยายผลเพิ่มเติมได้แก่การจัดทำบ่อปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้กิ่งไม้ภายในสวนแห่งนี้ เพื่อใช้บำรุงพืชผัก ไม้ลัมลุกและไม้ยืนต้นอื่นๆ โดยไม่พึ่งพาสารเคมี  เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  และเป็นตัวอย่างให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป มาร่วมกันสร้างพลังความต่อเนื่อง ปลูกผักสวนครัว “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ด้วยกัน

(Visited 80 times, 1 visits today)