ปรับปรุงสวนผักบ้านพักนายอำเภอปากเกร็ด ขยายผลการดำเนินงาน”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (รอบ2)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมยศ วิชากรนา [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.12 ตำบล คลองข่อยและคัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีในพื้นที่ ม.8 และ ม.11 ต.คลองข่อย ม.1 และ ม.2 ต.เกาะเกร็ด

วันที่ 1 ก.พ.64 น.ส.เยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ